AMPLY LIỀN VANG SỐ

AMPLY LIỀN VANG SỐ (1 sản phẩm)

AMPLY LIỀN VANG TX400

12.000.000 đ

Chuyên dùng cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp 
Công suất: 2x400W