VANG CƠ

VANG CƠ (1 sản phẩm)

AFC AC8

2.300.000 đ

Vang cơ chuyên dùng cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp
Tích hợp công nghệ chống hú chuyên nghiệp