MIXER

MIXER (4 sản phẩm)

CMS 1900

Giá bán: Liên hệ

12 đường tiếng cao cấp, 12 mono + 4 stereo.
Effector: 2*99 DPS 
11 brand EQ hỗ trợ điều chỉnh theo ý muốn
Phantom: 48V
CMS 1000

Giá bán: Liên hệ

10 đường tiếng cao cấp kết hợp 6 mono + 4 stereo
Effector: 2*99 DPS, Phantom: 48V 
Đường truyền EQ - IF: 1 KHz - 8 KHz 
11 brand EQ
CMS 1600

Giá bán: Liên hệ

12 đường tiếng cao cấp, 12 mono + 4 stereo.
Effector: 2*99 DPS 
11 brand EQ hỗ trợ điều chỉnh theo ý muốn
Phantom: 48V
MD-16R

28.000.000 đ

EGO :MD-16R được tích hợp 12 kênh đầu vào đầy đủ chức năng 
12 đầu vào micrô / đường, hai đầu vào dòng âm thanh nổi
Hiệu ứng DPS chuyên nghiệp vói chức năng chỉnh sửa và âm bổ sung